Project Description

All grafisk design till tryck samt inspelning av musik, både produktion och musiken!