Digitalisera från analogt

Inget varar för evigt och vi märkte för ett par år sedan hur otroligt fort brända CD-skivor åldras och tappar information. Skivorna var under 10 år gamla och flera var oläsbara trots att de varit arkiverade under hela tidsperioden och inte använda. Då kan vi tänka oss hur till exempel många av våra VHS eller kassettband mår.

En faktor som är avgörande är vilken kvalité på medierna man använde sig av. Oavsett om vi pratar om VHS, kassettband eller CD så är dåtidens billighets-medier de som först tappar informationen, givetvis i kombination av hur man förvarat och hanterat det.

Att digitalisera är en bra försäkring inför framtiden, för även om vi kommer ha andra typer av lagringsmedier om 10 år kan man lätt kopiera vidare det digitala materialet, sprida ut backuper, utan att förlora mer kvalité.

Luleå Tekniska Universitet (LTU) har en bra redogörelse för olika lagringsmedia och dess hållbarhet. Lär här

S-VHS, VHS, VHS-C, Hi8, miniDV

Innehållet på en videokassett försämras med åren, även när videobanden ligger i kartongen i källaren. Dina filmer är lagrade magnetiskt på videokassetterna och magnetismen avtar med åren. Vi överför de vanligt förekommande formaten till digital media, antingen DVD eller USB. Vi levererar som standard i formatet H.264 men löser givetvis andra format efter era önskemål. Vår specialitet är att behandla ditt digitaliserade material med färgkorrigering, brustvätt, ljudförbättring med mera.

H.264
Är ett nytt avancerat filformat som är det format vi använder som standard när vi leverar filmer på USB-minnen. En timme film tar ungefär 3 GB och kan läsas på både PC och Mac. Fungerar även bra i de flesta TVn med USB ingång. Det går också bra att redigera i de flesta nyare redigeringsprogram.

AVI / Quicktime (DV-codec) – Standard SD
Standard format med högsta kvalité som fungerar i alla redigeringsprogram. Ett utrymmeskrävande alternativ som trots det fungerar bra även på lite äldre redigeringsprogram och datorer. Storlek: 1 minut film blir ca 220 MB. 60 minuter film blir ca 13,5 GB.

MPEG-2 – Standard SD (DVD)
Fungerar endast på PC och lämpar sig inte lika väl för redigering som AVI/Quicktime. Kräver dessutom ett modernt redigeringsprogram och en relativt ny dator. Filerna blir dock betydligt mindre vilket gör det möjligt att lägga filerna direkt på DVD-skivor. Storlek: 1 minut film blir ca 50 MB. 60 minuter film blir ca 3 GB.

Priser
Kontakta oss för priser kring just ditt projekt.

  • Super VHS, även betecknad S-VHS, är en vidareutveckling av VHS för en annorlunda inspelningsteknik som ger 400 linjers horisontell upplösning. Detta formats kassetter är mekaniskt identiska med VHS-kassetter, men kraven på det magnetiska materialet som bandet består av är strängare.
  • Video Home System – VHS är ett format för videobandspelare med kassettband som media vilket lanserades i september 1976 av JVC. VHS blev det totalt dominerande systemet på konsumentmarknaden, där den under det så kallade “videokriget” under 1980-talet konkurrerade ut de alternativa Betamax- och Video 2000-systemen. Under en stor del av 1990-talet var VHS standard för hemmavideo.
  • VHS-C introducerades 1983 och är ett kompakt VHS-format med samma bandtyp som VHS, men innesluten i en fysiskt mindre kassett. Det används i videokameror och kan även spelas upp i en vanlig VHS-spelare genom att montera kassetten i en adapter som har samma format som en standard-VHS-kassett. För övrigt har detta format identiska prestanda med VHS-formatet.
  • miniDV är ett digitalt videoformat som lanserades 1994 och har med dess kassettband MiniDV blivit standard för konsument- och semiprofessionellt bruk. DV-formatet syftar både på bandformatet och videocodecen vilken i jämförelse mot äldre konsumentformat som 8 mm, Hi-8 och VHS-C återger bättre bildkvalitet.

Bevara ditt material idag!

Kontakta oss

Diabilder/negativ och foton till DVD

Skanna in dina gamla diabilder och negativ och papperskopior. Dina bilder skannas och sparas i formatet JPEG format (.jpg), men även TIFF (.tif) och RAW erbjuds. Upplösning är hög och på 135 film motsvarar det dagens kameror på ca 20 megapixel.

Storleken på digitaliserade pappersfoton är helt beroende av originalets storlek på papper. Om bilden vi skannar är större än 10×15 så blir storleken i megapixlar i motsvarande grad större och vice versa.

Scannern kan automatiskt ta bort damm och repor men vad vi erbjuder är manuell kontroll och retouch på bilderna. Läs mer om det här eller kontakta oss och berätta vad du vill ha hjälp med.

Restaurering av foton

Vi hjälper gärna till att restaurera dina foton, läs mer HÄRr om det!

Dina behov

Det finns så många format och annat att ta hänsyn till och det är inte alltid man ser lösningar och priser som man har tänkt sig. Kontakta oss så pratar vi om hur vi bäst kan hitta en bra lösning för dig!

Överför kassettband, rullband, DAT, Minidisc

Tonband hur länge som helst. Inte bara själva de magnetiska signalerna på bandet försvagas med åren, utan även det plastmaterial bandet är tillverkat av påverkas av tidens tand. Band kan skadas av luftfuktighet, plastmaterialet blir skörare och snart kanske man inte längre har någon bandspelare som fungerar. Därför är det en god idé att inte vänta för länge med att rädda sina ljudminnen.

Före överspelningen kontrolleras banden så att vi ser om det finns några problem som till exempel att banden kärvar för att de inte har använts på länge eller har “the sticky shed syndrome” . Detta är ett problem med en del band från 70-talet och första hälften av 80-talet innehåller ett bindemedel som suger åt sig fukt från luften. Bandet fastnar, bandspelaren går ryckigt och ljudet svajar kraftigt samt att avskrapad järnoxid fastnar på tonhuvuden och mekanik. Man kan fixa detta med en varmluftsprocess.

Vi för över filerna till wavfiler i 24/96 högupplöst format och tar bort tystnad i början och slutet samt normaliserar vi ljudnivån. Vi erbjuder såklart att göra allt från enklare brus- och brumreducering, ljudbearbetning till full mastering

Priser
Kontakta oss för priser kring just ditt projekt.

Leverans och extra
Vi erbjuder att dela upp låtarna på bandet till enskilda filer om det önskas.
Filerna levereras på CD-skiva, USB eller digitalt via nedladdningslänk och önskas version i MP3 ordnas detta.

Musikproduktion
Vi har full musikproduktion och är det kanske dammiga demo-kassetter som aldrig blev klara finns alla möjligheter att göra det nu. Lägga dit de sista instrumenten, putsa och mixa? Göra en riktig mastering? Trycka skivan med omslag? Vi kan hjälpa till med hela processen, läs mer om vår musikproduktion här!

Musikproduktion

Läs mer