Project Description

Fotografering och friläggning av produkter och materiel till Försvarsmakten.