Project Description


Sedan 2014 gör vi ett seminarium tillsammans med Svenska Marinen.

Vi står för den civila delen mot utställare och genomförande av eventet. Vi gör allt från den grafiska designen, allt tryckmaterial, bilder, film samt tillhandahåller teknik och lösningar under eventet.