Project Description

Vi anordnar den civila delen av Marinens Inre Strid Seminarium.

Förutom att planera och genomföra själva eventet så ansvarar vi för all grafisk kommunikation.
Ett urval är det grafiska programmet med tillhöra nde företagsfolder, videopresentation av utställande företag, foto- och filmdokumentation.