Project Description

Korta klipp för användning på presentation i föredrag.
Från en större filmdokumentation 2015-2018.
Film och musikproduktion