Project Description

Knut Hahnskolan i Ronneby behövde få ett videosystem för att kunna streama vissa lektioner installerat och detta hjälpte vi till med. Som bildmixer använde vi Black Magic Design ATEM Television Studio där vi kopplade in 3st Canon HD-kameror. Systemet är relativt enkelt att jobba med och styrs via mjukvara, och vi satte upp en Apple iMac för det och för att sedan kunna streama. Utöver några externa monitorer och kabeldragning, fjärrstyrning av kameror så var den bildmixersystemet igång. Vi använde sedan Black Magic Design Ultrastudio Mini Recorder för att konvertera signalen till thunderbolt och sedan använda programvaran Wirecast för att kunna streama live till ex. youtube.

Även fast systemet är relativt enkelt är det inte lätt för skolans personal, som inte är vana, att komma igång snabbt så vi fick i uppdrag att skriva en steg-för-steg manual. Detta gjorde vi, och den blev ganska omfattande, men användarvänlig och helt unik för just deras system.