Project Description

Boverket skulle ha 4 informationsfilmer producerade som förklarar CE-märkning av byggprodukter.

Manus togs fram av Boverket, och som spelade in speaker i vår studio. Filmmaterialet hade filmats tidigare och anpassades efter innehållet. Boverket har tydliga direktiv om hur deras information ska framställas och vi fick ta hänsyn till detta genom exempelvis ingen musik i bakgrunden, att klippen inte skulle uppfattas för snabba och att grafik skulle vara väldigt tydlig och röra sig så lite som möjligt.